NADAČNÍ FOND KOUSEK PO KOUSKU

Každý člověk může kdykoliv během svého života zažívat radost, zapálení, touhu objevovat nové možnosti, realizovat je tvořivou cestou a tím zlepšovat sám sebe i svět kolem nás, tady a teď. Pomáháme pochopit nové životní pohledy, uchopit život do vlastních rukou a osvojit si skutečné životní hodnoty, a zároveň prožíváme radost a uspokojení z toho, co děláme. Každý v sobě máme něco jedinečného a to pomáháme objevit. Všichni máme volbu, my jsme si zvolili dělat to, co nás naplňuje. Lidem pomáhat.

Vznik nadačního fondu

Nadační fond Kousek po kousku byl založen v prosinci roku 2011 za účelem podpory a rozvoje duchovních a humanitárních hodnot, podpory životního prostředí, chovu a ochrany zvířat, vzdělávání, školství včetně volnočasových aktivit, vědy a výzkumu, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, potřeb seniorů, zdravotnictví, kultury, umění, památek, lidových tradic, dále podpory regionu a evropských projektů neziskových organizací na výše uvedené účely.

Zřizovatelem nadačního fondu Kousek po kousku je podnikatel Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA, mimo jiné finalista soutěže Ernst & Young Podnikatel roku 2010 České republiky. (Podnikatel roku je jednou z nejprestižnějších celosvětových soutěží podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem a představuje veřejnosti vynikající příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele - více viz www.podnikatelroku.cz). Nadační fond má tříčlennou správní radu, která má jako jediný orgán nadace pravomoc rozhodovat o udělení nadačních příspěvků. Její činnost a celkový chod nadačního fondu pak kontroluje tříčlenná dozorčí rada. Po administrativní stránce fond vede hlavní koordinátorka.

První grantové kolo vyhlašuje nadační fond Kousek po kousku na jaře 2012 díky finančnímu příspěvku společnosti Pars Komponenty, s.r.o. – společensky zodpovědné firmy, která byla oceněna například v roce 2011 Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje na prvním místě v kategorii Malá a střední firma. Věříme, že s podporou prvních projektů a uskutečněním jejich dobročinných aktivit a cílů se nám podaří zaujmout i další dárce (ať už velké, malé či ty úplně nejmenší), kteří nám do budoucna pomohou „kousek po kousku“ naplňovat cíle fondu a zlepšovat tak život kolem nás.