Chci přispět

O nadačním fondu

Mise

Věříme, že čemu je věnována pozornost, to se děje. Naše pozornost míří k podpoře těch, kterým mnohdy chybí jen malý kousek k cíli.

Snaží se, kousek po kousku postupují za svým snem, někteří i přes nesnáze a zkoušky osudu. Podpora v pravou chvíli, další kousek, jim přinese pocit naplnění, spravedlnosti a štěstí. Radost je pak cennější a společná. Svým příběhem, často aniž by se o to snažili, motivují a inspirují další. Jsou důkazem, že být tvůrcem je správná cesta. Že energie vložená do tvořivosti se vrací.

VIZE

Kousek po kousku se dají zvládnout velké věci. Dokazuje to i 10 let fungování Nadačního fondu Kousek po kousku. Jde o rodinný nadační fond, rodinné strojírenské firmy. Za období 10 let rozdělil NF mezi více než 110 projektů přes 3 miliony korun.

Posláním Nadačního fondu Kousek po kousku je současně vyhlašovat a řídit granty, zapojit další dárce a filantropy, budovat a udržovat vlastní projekt Zahrada Hojnosti a připravovat další její navazující fáze.

Záměrem NF KpK je představit ostatním firmám z Moravskoslezského kraje výsledky své práce a inspirovat je k vlastním filantropickým a dárcovským počinům. Podpořit je v myšlence, aby se prostředky vytvořené zde v regionu, znovu vrátily do místních projektů.

Nadační fond Kousek po kousku nabízí na poli filantropie a dárcovství spolupráci, poskytuje zkušenosti, svou správu a v případě zájmu i možnost spolurozhodovat při výběru některých přihlášených projektů.

Mimo granty umožňuje i účast na vlastním, unikátním díle, kterým je Zahrada Hojnosti ve Fulneku. Jde o dlouhodobý projekt, který má za sebou několik let příprav a první etapu výsevu a výsadby datovanou na jaře roku 2021. Na pozemku Nadačního fondu Kousek po kousku o rozloze 16 000 m2 se postupně rodí výjimečné místo pro tělo, mysl a duši, harmonizační a inspirativní prostor pro psychickou i fyzickou relaxaci. Zázemí Zahrady umožní zapojení do dobrovolnických projektů, sociální a mezigenerační stmelování, edukační přesah pro všechny věkové skupiny i spoluúčast na výjimečném ekonomickém procesu. Prostřednictvím samosběrů květin, bylin a plodů jedlé Zahrady představí totiž NF naprosto unikátní způsob hospodaření pro dosažení soběstačnosti.

POSLÁNÍ

 • Konkrétními skutky dělat život lepším.
 • Pomáhat těm, ke kterým nebyl osud milostivý.
 • Podporovat tvořivé a aktivní bytosti na jejich cestě.
 • Šířit myšlenky udržitelnosti a soběstačnosti.
 • Připomínat, že nezištná pomoc patří k životu.
 • Inspirovat k dárcovství a filantropickým aktivitám.
 • Pokoušet se o změny ve společnosti vlastními, byť malými, činy.
 • Vytvářet hodnoty, které přetrvají staletí pro další generace.
 • Být v souladu s přírodou, šetřit ji, pečovat o ni a být příkladem pro ostatní
 • Následovat odkaz J. A. Komenského, zejména podporovat téma Škola hrou
 • Podporovat popularizaci historie Fulneku i za hranicemi regionu

Vznik nadačního fondu

Nadační fond Kousek po kousku byl založen v prosinci roku 2011 za účelem s cílem podpory a rozvoje duchovních a humanitárních hodnot, podpory životního prostředí, chovu a ochrany zvířat, vzdělávání, školství včetně volnočasových aktivit, vědy a výzkumu, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, potřeb seniorů, zdravotnictví, kultury, umění, památek, lidových tradic, dále podpory regionu a evropských projektů neziskových organizací na výše uvedené účely.

Kousek po kousku vznikl z iniciativy Martiny Mazancové, za velké podpory tatínka Martiny, zakladatele a původního majitele rodinné společnosti Pars Komponenty, s. r. o., pana Vladimíra Vyhlídala.

Pan Vyhlídal u stolu

První grantové kolo bylo vyhlášeno na jaře 2012 díky finančnímu příspěvku společnosti Pars Komponenty, s.r.o., která už před založením nadačního fondu splňovala kredit společensky zodpovědné firmy a měla za sebou podnikatelské úspěchy.

 • 2006 - Štika roku
 • 2010 - finalista soutěže EY Podnikatel roku 2010 České republiky
 • 2011 - Ocenění Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje – v kategorii Malá a střední firma

Duší Nadačního fondu Kousek po kousku vždy byla a je dcera zakladatele Martina Mazancová, která se s oporou svého manžela Ladislava Mazance osobně věnuje všem podporovaným projektům a kousek po kousku vede aktivity NF směrem ke spolupráci s dalšími donátory a filantropy. Stojí také za vlastním unikátním projektem Zahrady Hojnosti, ke kterému přistupuje s neobyčejným vizionářským pohledem a osobní angažovaností. Jejím cílem je vytvořit ve Fulneku jedinečné místo pro místní i návštěvníky města, kde zhmotní svou filantropickou ideu.

Pan Vyhlídal u stolu