Podpořené projekty 2018

I. GRANTOVÁ VÝZVA

1.Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava

Integrační klub BRÁNA5 000 KČ

Integrační klub BRÁNA doprovází mladé lidi se zdravotním postižením na cestě k jejich osamostatnění. Pro fungování klubu jsou nezbytní mladí dobrovolníci, kteří jsou pro své vrstevníky s hendikepem parťáky, kamarády a zároveň se díky nim snadněji začleňují do společnosti. Darovaná částka přispěje na celoroční zajištění pitného a svačinkového režimu pro 25 dobrovolníků.

2.Světlana Marková

15 let paličkování ve Fulneku3 000 KČ

U příležitosti 15-ti let paličkování ve Fulneku budou členky fulneckého klubu paličkování pořádat víkendový kurz „Navrhování krajky“. Cílem kurzu je zdokonalení členek ve vytváření vlastních návrhů podvinků, aby jen nekopírovaly práce jiných krajkářek. Darovaná částka přispěje na zaplacení lektorky kurzu.

3.Circus! Dance Studio, z. s.

Pole Priness 20193 000 KČ

Cirkus! Dance Studio se specializuje na výuku akrobatického tance na tyči a organizuje celorepublikovou soutěž Pole Princess 2019 pro děti od 6 do 17 let. Třetí ročník soutěže se bude konat v Bernarticích nad Odrou a krom soutěže v akrobatickém tanci na tyči bude přidána také divize „akrobatické šály“. Finanční dar slouží jako příspěvek na instalaci a uchycení soutěžních tyčí.

II. MIMOŘÁDNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Sociální automobil, Bílovec

24 200 KČ

Nadační fond Kousek po kousku se zapojil do projektu „Sociální automobil“, kdy jsme částkou 24 200 Kč přispěli na pořízení automobilu Dacia Dokker určený pro Domov pro seniory v Bílovci.

Matěj Číp, Hodslavice

20 000 KČ

Další mimořádný dar poskytl Nadační fond Kousek po kousku nadanému studentu Matěji Čípovi jako příspěvek na podporu studia vysoké školy ve hře na cimbál v USA. Příspěvek mu pomůže zaplatit náklady na školné.

III. Klášterní kouskování

Dioptrické brýle a doprovod pro TEREZKU

10 000 KČ

Roční Terezce život nadělil epilepsii a cukrovku. Příspěvek získaný díky Klášternímu kouskování 2018 byl použit na ubytování ve fakultní nemocnici Motol pro rodiče, kteří Terezku při náročné operaci očí doprovázeli a také na nové dioptrické brýle.

Výletiště v DĚRNÉM

30 000 KČ

Příspěvek z Klášterního kouskování 2018 byl poskytnut spolku K PRAMENŮM, který zrealizoval stavbu krytého výletiště v Děrném. Jedná se o místo, kam může zavítat na výlet či na piknik kdokoli. Součástí výletiště je krom krytého posezení i ohniště s lavičkami.

Stůl pro model města FULNEKU

10 000 KČ

Vlastní stůl pro model města Fulneku jsme díky Klášternímu kouskování 2018 zadali zhotovit místnímu stolaři, který se postaral o to, aby byl funkční, bytelný i krásný.

Podpořené projekty 2017

1.Comenius Fulnek, z. s.

Vivat Comenius20 000 KČ

Tento projekt připomene výročí 400 let příchodu J. A. Komenského do Fulneku (1618-2018). Chce připomenout jeho mimořádné myšlenky, činnost a odkaz formou různorodých kulturních aktivit v podobě koncertů, přednášek, workshopů apod. Projekt je také mimořádný tím, že je realizován v rámci spolupráce organizací, spolků a aktivních jednotlivců na území Fulnecka a jeho jednotlivé aktivity jsou zajišťovány členy spolku dobrovolnickou formou.

2.Veronika Musilová

Senza Ergo10 000 KČ

Ergoterapeutická činnost Veroniky Musilové provozovaná v Ostravě umožňuje dětem s různým typem postižení individuální terapii šitou jim přímo na mír, která jim a jejich rodinám pak následně pomůže lépe se integrovat do společnosti. Důležitost projektu spatřuje Nadační fond v tom, že v Moravskoslezském kraji je stále minimální počet ambulantní rehabilitační péče zaměřující se na dětskou klientelu

3.Circus! Dance Studio, z. s.

Pole Priness20 000 KČ

Tento příspěvek přispěje k realizaci celostátní soutěže pro dívky v nově se rozvíjejícím sportu pole dance, vyžadující velko fyzickou sílu a koordinaci pohybů. Díky příspěvku Nadačního fondu si budou moci i ty nejmenší dívky vyzkoušet soutěž s náčiním ve stejné kvalitě, tak jako profesionální dospělé sportovkyně, ke kterým vzhlíží.