Podpořené projekty 2020

Sociální klinika z.ú. - Podpora služeb rozvoje Sociální kliniky v Moravskoslezském kraji

Účelem je poskytování kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodu dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

20 000 KČ

NADAČNÍ FOND BĚH PRO

Účelem, pro který je Nadační fond běh PRO zřízen, je podpora hendikepovaných a sociálně slabých lidí. Nadační fond pořádá zejména benefiční běhy, jejichž výtěžek bude použit na zlepšení jejich životní úrovně. V roce 2020 se běželo pro Matyho.

10 000 Kč

ZMĚNA PARADIGMATU, z.s.- Projekt: Cyklus kruhů kolektivní inteligence.

Téma tohoto projektu je: "Jak probíhající celosvětová situace posiluje společneské hodnoty a vede k systémové stabilizaci?".

14 400 KČ

Podpořené projekty 2019

I. NAROZENINOVÝ DÁREK ZAKLADATELE NADAČNÍHO FONDU KOUSEK PO KOUSKU, PANA VLADIMÍRA VYHLÍDALA

Intervence pro autismus

Přispěvek poskytnut na rehabilitaci klientů20 000 KČ

Finanční dar pro Karlíka Feilhaera

Pro pořízení elektrinickou bicí soupravu. Karlík je v pěstounské péči a neměl to štěstí strávit první rok života s jednou nejbližší osobou, což u něj způsobilo poruchu attachmentu, která se natrvalo projevuje v jeho chování a bude pro něj traumatizující po celý život. V bubnech a kytaře našel soustředění.

9 000 KČ

Podpora pro lyžařský výcvik - Dominik Novotný

Příspěvek poskytnut na lyžařský výcvik. Dominika a jeho čtyři sourozence opustila matka a děti byly v Klokánku. Trvalo delší dobu, než je jejich otec s novou ženou dostal do péče. jeho otec nemá dostatečné finance. O finanční dar požádala paní ředitelka školy, která by si moc přála, aby si Dominik mohl s žáky své třídy užít radosti na lyžařském výcviku.

3 400 KČ

II. MIMOŘÁDNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Podpoření videoprojektu Beskydy - Lucie Klásek

30 000 KČ

Dobročinná aukce Nadace Via

3 000 KČ

Vánoční dárky pro seniory ve měste Bílovec

1 000 KČ

III. KLÁŠTERNÍ KOUSKOVÁNÍ

Římskokatolická farnost Fulnek

Kostel Nejsvětější Trojice – odpočinková zóna pro turisty30 000 KČ

Charita Studénka

Domov pro seniory – podpora záměru postavit novou budovu10 000 KČ

Comenius Fulnek, z.s.

Adventní koncert v kostele sv. Josefa20 000 KČ

Comenius Fulnek, z.s.

Komentované prohlídky města Fulnek5 000 KČ

Otevřený rodič, z.s.

Lesní škola a školka Bezinka – příspěvek na zateplení budovy8 000 KČ

Sociální zařízení města Bílovce

Kompenzační pomůcka pro seniory5 000 KČ

Podpora děkanátních akcí pro mládež

Mezi námi děvčaty, Podzimní víkendovka, Puťák6 000 KČ

Turistický oddíl Touhy z. s.

Příspěvek na zakoupení várnice na teplé nápoje5 000 KČ

Klub paličkování Fulnek

Podpora činnosti3 000 KČ

Aktiv rodičů při ZUŠ ve Fulneku

Pořízení zvukové techniky pro potřebu výuky kapel a souborů na ZUŠ ve FulneKU5 000 KČ

TJ Sokol, Lukavec

Příspěvek na zakoupení traktoru 5 000 KČ