Podpořené projekty 2018

I. GRANTOVÁ VÝZVA

1.Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava

Integrační klub BRÁNA5 000 KČ

Integrační klub BRÁNA doprovází mladé lidi se zdravotním postižením na cestě k jejich osamostatnění. Pro fungování klubu jsou nezbytní mladí dobrovolníci, kteří jsou pro své vrstevníky s hendikepem parťáky, kamarády a zároveň se díky nim snadněji začleňují do společnosti. Darovaná částka přispěje na celoroční zajištění pitného a svačinkového režimu pro 25 dobrovolníků.

2.Světlana Marková

15 let paličkování ve Fulneku3 000 KČ

U příležitosti 15-ti let paličkování ve Fulneku budou členky fulneckého klubu paličkování pořádat víkendový kurz „Navrhování krajky“. Cílem kurzu je zdokonalení členek ve vytváření vlastních návrhů podvinků, aby jen nekopírovaly práce jiných krajkářek. Darovaná částka přispěje na zaplacení lektorky kurzu.

3.Circus! Dance Studio, z. s.

Pole Priness 20193 000 KČ

Cirkus! Dance Studio se specializuje na výuku akrobatického tance na tyči a organizuje celorepublikovou soutěž Pole Princess 2019 pro děti od 6 do 17 let. Třetí ročník soutěže se bude konat v Bernarticích nad Odrou a krom soutěže v akrobatickém tanci na tyči bude přidána také divize „akrobatické šály“. Finanční dar slouží jako příspěvek na instalaci a uchycení soutěžních tyčí.

II. MIMOŘÁDNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Sociální automobil, Bílovec

24 200 KČ

Nadační fond Kousek po kousku se zapojil do projektu „Sociální automobil“, kdy jsme částkou 24 200 Kč přispěli na pořízení automobilu Dacia Dokker určený pro Domov pro seniory v Bílovci.

Matěj Číp, Hodslavice

44 000 KČ

Další mimořádný dar poskytl Nadační fond Kousek po kousku nadanému studentu Matěji Čípovi jako příspěvek na podporu studia vysoké školy ve hře na cimbál v USA. Příspěvek mu pomůže zaplatit náklady na školné.

III. Klášterní kouskování

Dioptrické brýle a doprovod pro TEREZKU

10 000 KČ

Roční Terezce život nadělil epilepsii a cukrovku. Příspěvek získaný díky Klášternímu kouskování 2018 byl použit na ubytování ve fakultní nemocnici Motol pro rodiče, kteří Terezku při náročné operaci očí doprovázeli a také na nové dioptrické brýle.

Výletiště v DĚRNÉM

30 000 KČ

Příspěvek z Klášterního kouskování 2018 byl poskytnut spolku K PRAMENŮM, který zrealizoval stavbu krytého výletiště v Děrném. Jedná se o místo, kam může zavítat na výlet či na piknik kdokoli. Součástí výletiště je krom krytého posezení i ohniště s lavičkami.

Stůl pro model města FULNEKU

10 000 KČ

Vlastní stůl pro model města Fulneku jsme díky Klášternímu kouskování 2018 zadali zhotovit místnímu stolaři, který se postaral o to, aby byl funkční, bytelný i krásný.

Model kláštera

30 000 KČ

Rozšíření historického modelu města Fulnek z 18.století v uměleckém zpracování Broňkem Hrubým, který je v současné době umístěn v Kostele sv. Josefa (v klášteře ve Fulneku)

Výtvarný projekt - Proměna Města Fulneku

1 329 KČ

Projekt vedla Magdaléna Feilhaurová, která nyní studuje na pražské Akademii výtvarného umění v ateliéru grafiky. Jejím cílem je dát dětem příležitost kreativním způsobem vyjádřit představy o směřování města, v němž žijí, přiblížit nenásilnou formou změny Fulneku během staletí a podnítit v nich touhu po aktivním zapojení ve společenském životě města.