Podpořené projekty 2017

1.Comenius Fulnek, z. s.

Vivat Comenius20 000 KČ

Tento projekt připomene výročí 400 let příchodu J. A. Komenského do Fulneku (1618-2018). Chce připomenout jeho mimořádné myšlenky, činnost a odkaz formou různorodých kulturních aktivit v podobě koncertů, přednášek, workshopů apod. Projekt je také mimořádný tím, že je realizován v rámci spolupráce organizací, spolků a aktivních jednotlivců na území Fulnecka a jeho jednotlivé aktivity jsou zajišťovány členy spolku dobrovolnickou formou.

2.Veronika Musilová

Senza Ergo10 000 KČ

Ergoterapeutická činnost Veroniky Musilové provozovaná v Ostravě umožňuje dětem s různým typem postižení individuální terapii šitou jim přímo na mír, která jim a jejich rodinám pak následně pomůže lépe se integrovat do společnosti. Důležitost projektu spatřuje Nadační fond v tom, že v Moravskoslezském kraji je stále minimální počet ambulantní rehabilitační péče zaměřující se na dětskou klientelu

3.Circus! Dance Studio, z. s.

Pole Priness20 000 KČ

Tento příspěvek přispěje k realizaci celostátní soutěže pro dívky v nově se rozvíjejícím sportu pole dance, vyžadující velko fyzickou sílu a koordinaci pohybů. Díky příspěvku Nadačního fondu si budou moci i ty nejmenší dívky vyzkoušet soutěž s náčiním ve stejné kvalitě, tak jako profesionální dospělé sportovkyně, ke kterým vzhlíží.