Podpořené projekty 2016

1. Centrum pro rodinu a sociální péči

Šicí dílna Nezbytné maličkosti 30 000 Kč

Tento nadační příspěvek pomáhá k profesionálnímu rozjezdu šicí dílny, která bude vyrábět módní doplňky a potřeby pro osoby se zdravotním postižením. Jako například kabelky, tašky, kapsáře a potahy na různé druhy kompenzačních pomůcek. V tuto chvíli je takovéto zboží na trhu v podstatě nesehnatelné, lidé si nemohou vybrat podle svého vkusu barvu ani materiál. Tento projekt tak chce svými výrobky podpořit pozitivnější sebepojetí osob se zdravotním postižením a dopomoci jim cítit se krásní takoví, jací jsou.

2. Speciální MŠ a ZŠ Nový Jičín

Hipoterapie 20 000 Kč

Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koni – hipoterapie je moderní rehabilitační metoda s komplexním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. V psychické oblasti vyvolává hipoterapie u dětí především radost, uvolnění, spokojenost a přispívá k dobré náladě. U dětí s velmi těžkým postižením je možné pozorovat určité změny až po delším časovém úseku. Díky našemu nadačnímu příspěvku budou moci děti z novojičínské speciální MŠ a ZŠ pokračovat v rehabilitaci i celý letošní školní rok.

3. Comenius Fulnek

EDU & ART FULNEK 20 000 Kč

Za názvem tohoto projektu se skrývá kulturně vzdělávací celoroční program sestávající z koncertů, výstav, přednášek, představení, přehlídek atd. Akce je již tradičně konají převážně v  prostředí krásného fulneckého Kostela sv. Josefa při Kapucínském klášteře. Díky již dlouhodobé realizaci tohoto programu se postupně podařilo proměnit tento kostel v nový kulturní stánek – centrum společenského a kulturního dění, kam přicházejí místní i přijíždějí hosté z celého regionu.

4. Dejme dětem šanci

Stipendijní program na rok 2016/2017 20 000 Kč

Tento celorepublikový stipendijní program poskytuje komplexní finanční podporu při studiu, a usnadňuje tak dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu na jejich budoucí povolání a samostatný život, motivuje je a posiluje jejich osobnostní rozvoj. Dítěti z dětského domova je často znemožněno věnovat se oboru, který by rádo studovalo, protože se škola, na které se zvolený obor vyučuje, nenachází v blízkosti jeho dětského domova a domov nemá prostředky na úhradu ubytování na internátě či na náklady spojené s dopravou do školy. A zde právě přichází na pomoc tento stipendijní program. Nadační fond podpořil konkrétně studium jedné nadané dívky z dětského domova ve Fulneku.

5. Magdaléna Feilhauerová

Kniha jako společně tvořená historie 10 000 Kč

Pro tento projekt našla Magdaléna inspiraci v dětských programech zahraničních galerií, které navštívila díky dřívější studijní stipendijní podpoře od našeho nadačního fondu. Za pomoci tohoto příspěvku by tak ráda vytvořila obdobné pracovní listy (knihu) i pro děti z Fulnecka a okolí, aby je tak formou hry, kvízů, komiksu apod. motivovala zajímat se více o historii a kulturu v jejich nejbližším okolí.

6. Fiducia

Mapa ostravských výletů aneb zažijte naše město jinak 5 000 Kč

Tento nadační příspěvek napomůže k realizaci originální mapy ostravských výletů pro pěší, kdy každá trasa bude dostupná hromadnou dopravou. Mapa má za cíl objevit Ostravanům i návštěvníkům Ostravy především méně známá, ale atraktivní místa Ostravy. V současné době město žádnou takovou výletní mapu pro pěší, která by nabízela hromadnou dopravou dostupné trasy, jež vedou i mimo značky za atraktivními, byť mnohdy méně známými pamětihodnostmi, nemá.

7. Kuratorium zámku Bílovec

Zámecká divadelní a hudební společnost 5 000 Kč

Tento příspěvek napomáhá k proměně bíloveckého zámku v kulturní centrum regionu, kde se konají nejrůznější vzdělávací a kulturní akce jako například výstavy, divadelní představení apod. Vystupování na zámku nebo na nádvoří s kulisou krásné zámecké budovy má jedinečnou atmosféru, a tak každoročně přitahuje mnoho diváků ze širokého okolí. Letošní projekt navazuje na více jak 300 letou tradici zámeckých představení a koncertů.

8. Theatr Ludem

Zážitkové dramadílny 5 000 Kč

Theatr Ludem je nezisková organizace, která se specializuje na vzdělávání prostřednictvím loutek a loutkového divadla, například děti zábavnou formou seznamuje s významnými osobnostmi české i světové historie jako třeba i s Janem Ámosem Komenským. Jejich vzdělávací interaktivní dílny pro děti budou i díky našemu příspěvku letos opět dostupné všem školákům z našeho regionu.

9. Světlana Marková

Fulnek zručný a tvůrčí 5 000 Kč

Tento příspěvek podporuje celoroční činnost a aktivity fulneckého klubu paličkářek, který však má členky nejen z Fulneku ale z celého okolí, což jen dokazuje, že zájem o toto tradiční řemeslo stále přetrvává. Paličkářky kromě pravidelného tvůrčího setkávání pořádají každoročně i několik veřejných výstav a loni se například zapojily i do dobročinného Klášterního kouskování.