Podpořené projekty 2015

1. Comenius Fulnek

10. výročí obnovení kostela sv. Josefa 50 000 Kč

Tento projekt neziskové organizace Comenius Fulnek navazuje na již dlouhodobou spolupráci s Nadačním fondem Kousek po kousku zaměřující se na oživení kostela sv. Josefa skrze nejrůznější kulturní, společenské a vzdělávací aktivity. V tomto případě se zaměřením na kulaté výročí obnovení kostela za pomocí několika akcí a výstav.

2. Magdaléna Feilhauerová

Studium střední uměleckoprůmyslové školy
a studium na zahraniční škole 50 000 Kč

Tento příspěvek pomáhá k pokrytí studijních nákladů mladé místní talentované umělkyně Magdalény Feilhauerové. Magdaléna už v minulosti několikrát prokázala, že jí místní komunitní život není lhostejný, když se zapojila do akcí jako třeba zvelebování autobusových zastávek, malování obličejů pro děti na zábavných akcích a mnoha dalších.

3. Petr Moc

Questing na zemské hranici 48 000 Kč

Tento originální projekt si získal podporu Nadačního fondu díky svému zajímavému nápadu na zviditelnění zemské hranice procházející Fulnekem formou zážitkové hry pro návštěvníky. Projekt využívá současného trendu aktivního kulturního turismu pro zviditelnění Fulnecka a probuzení zájmu o jeho kulturní dědictví.

4. Dejme dětem šanci

Stipendijní program pro školní rok 2015/201646 000 Kč

Tímto příspěvkem ve formě studijního stipendia pomáhá Nadační fond Kousek po kousku k lepšímu startu do dospělého života dvěma mladým nadaným dívkám z dětského domova Loreta ve Fulneku. Ty tak budou moci dojíždět na své vybrané střední školy v Odrách a Ostravě.

5. Centrum pro rodinu a sociální péči

Tematická setkávání pečujících a průzkum potřebnosti a zájmu
o službu „Rodinného průvodce“ ve Fulneku a okolí 40 000 Kč

Tento projekt navazuje na úspěšnou spolupráci s Nadačním fondem Kousek po kousku v loňském roce. Tentokrát se budeme společně snažit přenést důležitou, velmi pomáhající a život ulehčující službu setkávání, vzdělávání a vzájemné podpory lidí pečujících dlouhodobě o své blízké do Fulnecka a jeho okolí.

6. Děcko o.p.s.

Zajištění denní speciální dopravy dětem a žákům s těžším
zdravotním postižením v rámci okresu Nový Jičín30 000 Kč

Tento příspěvek navazuje na již dřívější dlouhodobou podporu speciální školy v Novém Jičíně, která již několikrát dokázala, že se snaží pro své žáky s nejrůznějšími handicapy udělat vždy maximum. Součástí tohoto maxima je i každodenní ranní svoz žáků přímo z jejich domovů až přímo do školy. I přes přispění rodičů i ze strany školy stále chybí peníze na pohonné hmoty a právě tady přišel na pomoc se svým kouskem Nadační fond.

7. Theater Ludem

Vzdělávání prostřednictvím dramatu – zážitkové drama dílny
pro ZŠ a MŠ v Moravskoslezském kraji 20 000 Kč

Nadační fond Kousek po kousku se rozhodl podpořit Thater Ludem, protože jej oslovila zajímavá idea interaktivního dramatického vzdělávání za pomocí loutkového divadla. Projekt vznikající ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava zapojí pomocí nejrůznějších workshopů a zážitkových aktivit so své činnosti už ty nejmenší diváky z řad mateřských škol, a probudí v nich tak snad prvotní silný zájem o dramatická umění.

8. ErgoTerapeuti

Ergoterapeuti dětem 15 000 Kč

Tímto příspěvkem chce Nadační fond Kousek po kousku přispět k rozjezdu nové neziskové organizace ErgoTerapeuti, která se bude zaměřovat na provozování tzv. ergoterapie – terapie skrze nejrůznější pro tělo i mysl pozitivní činnosti jako jsou například artetarepie či hipoterapie. Tyto techniky dokáží výrazně zkvalitnit životy handicapovaných dětí i dospělých. Nadační fond Kousek po kousku přispěje k nákupu specializovaných pomůcek nutných pro jednotlivé terapeutické aktivity.

9. Ludmila Sanitráková

Aplikace Lesokraj, která pomáhá dětem učit se číst10 000 Kč

Tento příspěvek Nadačního fondu pomůže ke vzniku nového spolku, který bude nadále kreativně vytvářet a propagovat chytré elektronické knihy pro děti jako je například nedávno dokončený Lesokraj, příběh, díky kterému jsou děti motivovány hrou k četbě a rozvíjejí hlubší vnímání psaného textu. Informace o stažení aplikace, která je pro všechny zájemce dostupná zdarma, naleznete na www.lesokraj.cz.

10. Kuratorium zámku Bílovce

Zámek Bílovec - divadlo, hudba a vzdělávání 10 000 Kč

Tento příspěvek pokračuje v dlouhodobé podpoře bíloveckého zámku a oživování jeho prostor skrze řadu kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit, na které se sjíždějí dospělí i děti nejen z nejbližšího okolí. Kuratorium zámku Bílovce hezky ukazuje, co všechno dokáže úsilí několika zapálených jedinců, když dokážou pro své nápady zas a znovu nadchnout nové publikum i budoucí spolupracovníky.

11. Světlana Marková

Řemeso žije! 10 000 Kč

Projekt navazuje na loňskou úspěšnou spolupráci místního klubu paličkování vedeného Světlanou Markovou s Nadačním fondem Kousek po kousku. Během předcházejících dvanácti měsíců se klubu podařilo zorganizovat několik výstav, víkendové společné workshopy, zprofesionalizovat svou činnost i rozšířit své řady o nové členky z blízkého i vzdálenějšího okolí, starší i mladší generace.

12. Mobílní hospic Ondrášek

Domácí hospicová péče pro děti a dospělé 5 000 Kč

Mobilní hospic Ondášek je již dlouhodobým partnerem Nadačního fondu Kousek po kousku, který si váží jeho tolik důležité činnosti – péče o nevyléčitelně nemocné přímo v prostředí svých domovů ve společnosti rodiny a blízkých. Nadační fond Kousek po kousku věnoval Ondráškovi v roce 2015 již třetinu výtěžku z dobročinného bazaru Klášterní kouskování. Tímto navazujícím příspěvkem chce vyjádřit svou přetrvávající podporu této v našem kraji jedinečné organizaci.