Podpořené projekty 2014

1. Comenius Fulnek o. s.

Audioprůvodce Fulnek 100 000 Kč

Jak už název samotného projektu napovídá, jeho hlavním výstupem bude vznik originálního moderního průvodcovského systému audio-provázení městem Fulnek. Návštěvníci i místní budou moci za pomoci jednoduchého audio zařízení (mp3 přehrávač k zapůjčení například v informačním centru) sami putovat městem a poslechnout si zajímavé informace ke konkrétním zastavením, tak jak je připravili uznávaní historici Fulnecka.

2. Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Hospicová péče o umírající v jejich domovech 50 000 Kč

Projekt pomáhá svým kouskem ke kvalitnější péči o umírající a jejich blízké v jejich domácím prostředí. Díky pomoci odborných lékařů (vybavených moderními mobilními přístroji), kteří za pacienty dojíždějí, tak mají lidé možnost volby jak strávit poslední část svého života.

3. Magdaléna Feilhauerová

Studium střední uměleckoprůmyslové školy 30 000 Kč

Tento kousek Magdaléně Feilhauerové navazuje na již tradiční podporu Nadačního fondu talentovaných jedinců z našeho regionu, kteří se navíc aktivně zapojují do místního komunitního života. Díky tomuto příspěvku získá Magdaléna lepší materiální podmínky pro své studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, a bude tak moci zase někdy výtvarně oživit například další zastávku.

4. Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském

ORFF – společně k divadelnímu tvaru! 24 000 Kč

Projekt navazuje na dvouletou úspěšnou spolupráci Nadačního fondu s Ateliériem, která napomohla k samotnému vzniku organizace a k nastartování systematického interaktivního vzdělávání v oblasti divadla pro studenty základních i středních škol celého Ostravska. V tomto projektu si budou moct studenti poprvé vyzkoušet nikoliv jen jednorázovou, ale i dlouhodobější spolupráci s divadelními lektory, z které vznikne nový divadelní tvar.

5. Stanislav Milion

Lefuška 20 000 Kč

Tento projekt navazuje na předcházející již dvouletou úspěšnou spolupráci s Lefuškou, díky níž se podařilo začít tuto novou tradici originálních interaktivních vzdělávacích akcí ve Fulneku – městu historicky spjatém s postavou Jana Ámose Komenského.

6. Jiří Šindler

Letní akce Jako za mlada 20 000 Kč

Tento kousek Nadačního fondu přispívá k organizaci již tradiční společensko-kulturní akce „Jako za mlada“, která je letos navíc postavena jako „inkubátor“ mladých nebo studentských kapel / umělců, kteří budou mít mnohdy poprvé možnost vystoupit na takto profesionálně zorganizované akci za značné podpory pořadatelů. Pořadatelé tak chtějí ukázat, že není třeba navštěvovat podobné akce jen pasivně, není nic složitého aktivně se zapojit.

7. Hladké Životice

Za naši vesnici kulturnější 20 000 Kč

Projekt přispívá svým kouskem do již rozběhnutých aktivit obce Hladké Životice vedoucích k oživení místního kulturního života, v tomto případě konkrétně skrze založení ochotnického divadelního spolku. Nadační příspěvek napomůže k nákupu nezbytné nové opony do zrekonstruovaného kulturního sálu.

8. Měststké kulturní centrum Fulnek

Festival Fulnečka 2014 15 000 Kč

Projekt přispívá k jednodušší organizaci populárního hudebního festivalu Fulnečka, který se každoročně koná počátkem září v prostorách zahrady Městského kulturního centra ve Fulneku. Díky své multi-žánrovosti láká a propojuje nejrůznější návštěvnické skupiny z celého okolí.

9. Světlana Marková

Klub paličkování 12 000 Kč

Projekt podporuje uchovávání tradice paličkování, která díky Klubu paličkování vedeným Světlanou Markovou, nachází pokračovatelky i v mladé generaci. Vedle samotných pravidelných dílen klub pořádá každoročně také výstavy či víkendové workshopy pro veřejnost.

10. Kuratorium zámku Bílovce, o.s.

Vracíme zámku život 10 000 Kč

Projekt pokračuje v úspěšné loni započaté spolupráci s Kuratoriem zámku Bílovce, který se snaží za pomoci mnoha, převážně dobrovolných vzdělávacích i kulturních aktivit, oživit nevšední prostory bíloveckého zámku. Kousek našeho nadačního fondu přispěje konkrétně k lepšímu materiálnímu vybavení pro pořádání výstav.

11. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Tematické setkávání pečujících 10 000 Kč

Náplní tohoto projektu je podpůrná práce s rodinami, které pečují o děti se zdravotním postižením. Cílem je vytvořit pro pečující osoby bezpečné prostředí, kde mohou otevřeně sdílet své obavy, těžkosti a problémy, které při své každodenní péči o děti s postižením řeší. A za podpory ostatních rodičů a zejména odborných zaměstnanců hledat možnosti jejich řešení.

12. Petra Dokoupilová

Rodinné centrum Skřítek 8 000 Kč

Tento kousek pomůže zaběhnutému a oblíbenému centru Skřítek v Odrách pro rodiny s dětmi s hlavním zaměřením na zdravý životní styl, který návštěvníkům zprostředkovává zejména skrze vlastní zkušenosti nebo organizací přednášek. Nadační fond přispěje na nákup cvičebních pomůcek pro děti.