Podpořené projekty 2013

1. Comenius Fulnek

Fulnek žije – a ne že ne 100 000 Kč

Projekt podporuje celoroční činnost fulnecké neziskové organizace Comenius, která se kromě vlastních aktivit (jako například uspořádání výstavy přibližující bohatou historii města) snaží ve spolupráci s ostatními občanskými organizacemi a neformální spolky o oživení kulturního komunitního života na Fulnecku.

2. Ateliér pro děti a mládež

Divadelní workshopy – cesta k budování pozitivního vztahu dětí a mládeže ke kultuře a umění90 000 Kč

Obsahem projektu je tvorba vzdělávací metodiky a realizace divadelních workshopů přímo ke konkrétním představením pro žáky základních a studenty středních škol, kteří navštíví Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě v rámci školní výuky. Interaktivní workshopy jsou otevřeny pro všechny zájemce z regionu. Díky nim už pro děti nebude návštěva divadla nikdy nuda!

3. Dělnický dům v Odrách

Promítejme dál80 000 Kč

Projekt podporuje další činnost již po mnoho let velmi aktivního Dělnického domu v Odrách, který se stal místem kulturního i vzdělávacího setkání nejen místních občanů všech generací, (od mateřskou školkou povinných až po seniory). Díky zakoupení dataprojektoru bude moci Dělnický dům pokračovat ve filmovém klubu, projekcích pro děti i veřejných besedách na nejrůznější téma.

4. Vendula Ostřanská

A co děti? Mají si s kým hrát? 80 000 Kč

Projekt Venduly Ostřanské navazuje na její dlouhodobě úspěšnou práci se školami a dětmi celého Novojičínska. Její různorodé pohybové volnočasové programy (od zumby a aerobiku, přes lyžování či bruslení v maskách) pomáhají již několik let dětem navázat důležité sociální kontakty, najít si vztah ke sportu, poznat své zájmy a možnosti, jak trávit svůj volný čas. Vendula je rovněž sama aktivní v místní komunitě. Výtěžek jedné z jejich loňských aktivit přispěl k realizaci smyslové zahrady Speciální MŠ a ZŠ v Novém Jičíně – projektu, který byl loni podpořen i Nadačním fondem Kousek po kousku.

5. Orbi Pontes

Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením50 000 Kč

Projekt navazuje na loni započatou spolupráci s Mgr. Evou Liberdovou, odbornicí publikující a přednášející na téma od narození neslyšících a během života ohluchlých lidí a jejich různorodých potřeb. V rámci tohoto projektu bude Eva Liberdová vzdělávat zaměstnance veřejné správy, zdravotníky, pedagogy a další v co nejefektivnější komunikaci s těmito skupinami. Díky tomuto projektu tak snad padnou další předsudky a zmizí zbytečná nedorozumění ztrpčující každodenní život.

6. Stanislav Milion

Lefuška 201350 000 Kč

Projekt podporuje již tradiční vzdělávací seminář pro zájemce z celého regionu, kteří se chtějí dozvědět něco více o vzdělávání a rozvoji osobnosti svých dětí, ale i sebe samotných. Pod heslem „aby bylo doma dobře“ se budou účastnicí moci zapojit do interaktivní výuky největších odborníků na dané téma v ČR. Ty bude možno zajistit právě na základě podpory Nadačního fondu Kousek po kousku.

7. ZŠ JAK Fulnek

Vzdělávání dětí s PAS na běžné ZŠ40 000 Kč

Projekt podpoří vytvoření výukového prostředí pro děti se speciálními potřebami (jako jsou například poruchy autistického spektra), které jsou schopny vzdělávat se s dětmi „zdravými“, potřebují pro to však jen trochu přizpůsobené podmínky. Díky realizaci tohoto projektu tak snad nebudou muset takto znevýhodněné děti z celého regionu do budoucna docházet do speciálních škol, ale budou se moci na ZŠ JAK ve Fulneku začlenit mezi ostatní, kteří je mohou motivovat a táhnout k lepším výkonům.

8. ZŠ JAK Fulnek

90 let českého školství ve Fulneku – almanach30 000 Kč

Projekt podporuje vytvoření odborného almanachu o historii školství ve Fulneku, městu známém široké kulturní veřejnosti jako místo působení Jana Amose Komenského „učitele národů“. Projekt dopomůže svým „kouskem“, aby množství dobrovolné práce přispěvatelů do almanachu nepřišlo vniveč a dočkalo se důstojné a reprezentativní tištěné podoby, která připomene důležitou historickou kapitolu Fulnecka.

9. Matěj Kužílek

Expedice Nordkapp – Gibraltar 2013, handbike bez hranic 25 000 Kč

Projekt se připojuje svým „kouskem“ k podpoře unikátní dobrodružné expedice pěti mladých tělesně postižených sportovců, kteří na speciálních kolech pro vozíčkáře (tzv. handbicích) projedou celou Evropu od nejsevernějšího místa v Brémách až po nejjižnější Gibraltar. Po ukončení cesty budou odvážní sportovci své zážitky a zkušenosti sdílet se zájemci na veřejných debatách v regionu Věříme, že jejich příběh poslouží jako motivace a vzor pro ostatní především mladé tělesně postižení, kteří při besedách na vlastní oči uvidí a uslyší, co vše lze dokázat.

10. Kuratorium zámku Bílovec

Zámek Bílovec - dotkněte se historie20 000 Kč

Projekt navazuje na již dlouhodobou výstavní činnost Kuratoria zámku Bílovec, které jako jedna z mála kulturních institucí na Bílovecku nabízí možnost celoročních návštěv výstav a jiných hudebních či divadelních počinů. Nadační fond věří, že i díky jeho „kousku“ se postupně podaří vrátit život do této cenné kulturní památky, která tak bude i nadále sloužit jako místo kulturních setkání nejen místních obyvatel.

11. Základní článek hnutí Brontosaurus Kolovrátek

Zážitková a ekologická výchova pro (nejen) fulnecké děti20 000 Kč

Projekt navazuje na loňskou spolupráci nadačního fondu s Kolovrátkem, organizaci mladých místních lidí, kteří usilují o pestřejší vzdělávání těch dětí a mládeže nejen na Fulnecku. Díky kladení důrazu na stará řemesla, tradice a vztah k přírodě, nabízejí místním dětem hezkou alternativu k tradičním vzdělávacím programům a zároveň posilují jejich vztah k regionu a jeho historii.

12. ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín

Vizualizace denních činností jako prostředek k dalšímu rozvoji dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením 10 000 Kč

Projekt navazuje na loni započatou spolupráci mezi Nadačním fondem a Speciální MŠ a ZŠ v Novém Jičíně, která pokrývá důležité vzdělávací potřeby dětí se speciálními potřebami z celého Novojičínska. Díky příspěvku nadačního fondu budou moci získat děti vizuální vzdělávací pomůcky, které jsou v jejich případě nezbytnou součástí každodenní výuky.

13. Fiducia o.s.

Kniha historika Vojtěcha Vlčka: Ostrava za ostnatými dráty10 000 Kč

Projekt přispívá svým „kouskem“ k realizaci unikátního knižního projektu, který pomocí osobních rozhovorů mapuje vzpomínky ostravských pamětníků z období nacismu a komunismu. Výsledná publikace nazvaná „Ostrava za ostnatým drátem“ bude unikátním počinem, na němž se podílí řada historiků a místních osobností z oblasti kultury. I díky Nadačnímu fondu bude moci vzniknout kvalitní a reprezentativní kniha zachycující důležité historické momenty Ostravsky z pohledu nás, místních obyvatel.

14. Morfe, o.s.

Multifunkční alternativní centrum Kryt 10 000 Kč

Projekt přispívá svým „kouskem“ ke vzniku a oživení nového unikátního prostoru pro mladou kulturu ve Studénce. Bývalý kryt se postupně zaplní profesionálními i amatérskými umělci, budou se zde uskutečňovat, workshopy, besedy i další vzdělávací akce pro návštěvníky z celého regionu.

15. Oderské trio

Sportovně edukační kemp oderských nadějí spojený s prázdninovým týdnem sportu 10 000 Kč

Projekt navazuje na loňskou velmi úspěšnou spolupráci Oderského tria s nadačním fondem, díky které se uskutečnil skvělý tábor pro místní holky a kluky s mnoha vzácnými sportovními hosty (nejrůznějších odvětví i věkových skupin), kteří pro děti připravili besedy a vyprávěli o cestě za svými úspěchy.

16. Sportovní klub SK Ostrava

XV. ročník mezinárodního turnaje ragby vozíčkářů Ostrava Cup 2013 10 000 Kč

Projekt přispívá svým „kouskem“ k pokrytí organizačních nákladů unikátního ragbyového turnaje vozíčkářů, který může motivovat mnoho dalších mladých sportovců s postižením z celého regionu, kteří se protentokrát zúčastní třeba jen zatím jako diváci.

17. Osadní výbor Děrné

Dožinky 201310 000 Kč

Projekt podporuje místní aktivní občany, kteří již po mnoho let díky dobrovolnické práci ve svém volném čase udržují místní tradice a organizují nejrůznější společenské akce, které slouží ke kulturnímu setkávání a upevňování místní komunity napříč generacemi či zájmy. Nadační fond jim chce tímto „kouskem“ vyjádřit podporu a přispět k jejich obětavé činnosti.