Podpořené projekty 2012

1. Slyšíme se?

Muzeum Novojičínska 200 000 Kč

Nadační příspěvek poslouží k profesionalizaci zvukového zázemí pro pořádání nejrůznějších hudebních kulturních akcí v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Podpoří tak místní kulturní život, který se v posledních letech za pomocí aktivních místních občanů výrazně rozvíjel právě v prostorách kostela sv. Josefa.

2. Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském

Tereza Vyvíjalová 100 000 Kč

Díky podpoře Nadačního fondu se budou moci po celý školní rok děti z různých škol regionu vzdělávat v oblasti divadla a vnímání divadelního představení zábavnou a interaktivní formou pod vedením Mgr. Terezy Vyvíjalové. Divadelní vzdělávání dnes již běžné po celé Evropě, tak bude konečně dostupné i dětem z našeho regionu, pro které návštěva divadla už nikdy nebude nuda ale jen dobrodružství.

3. LEFUŠKA

Marek Hermann100 000 Kč

Cílem projektu je založit tradici pravidelné letní fulnecké školy (LEFUŠKY), vzdělávací akce pro širokou veřejnost se zaměřením na výchovu předškolních dětí, osobní rozvoj a komunitní rozvoj (co všechno můžeme dělat, aby se nám na malém městě žilo společně dobře). Díky nadačnímu příspěvku budou moci zájemcům přednášet špičkoví lektoři z celé ČR.

4. Podpora studia

David Kuděla100 000 Kč

Nadační příspěvek poslouží v tomto případě k finanční podpoře nákladného zahraničního studia mezinárodní politiky a zpravodajské služby na Univerzitě Aberystwyth ve Velké Británii nadějného studenta z našeho regionu Davida Kuděly, který již za své předchozí studium získal řadu akademických úspěchů.

5. Smyslová zahrada – stavební úpravy zahrady ZŠ a MŠ speciální, ul. Komenského v Novém Jičíně

ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín100 000 Kč

Kousek našeho nadačního fondu přispěje v tomto projektu k realizaci interaktivní smyslové zahrady s nejrůznějšími herními a vzdělávacími prvky určenými speciálně pro děti s těžkými kombinovanými postiženími. Cílem projektu je vytvořit na pozemku školy vhodné prostředí, které dětem a žákům umožní cíleně rozvíjet jejich smyslové vnímání, prostorovou orientaci a koordinačně pohybové dovednosti.

6. Charitativní burzy – podpora dobrovolnictví

ADRA Frýdek-Místek50 000 Kč

Projekt podporuje rozvoj dobrovolnictví a aktivní účast veřejnosti v neziskových aktivitách, a to konkrétně skrze organizaci a propagaci charitativních burz s použitým oblečením, které sice někde už dosloužilo, avšak jinde může stále pomoct k dobré věci.

7. Zážitková pedagogika a výuka tradičních řemesel pro děti i dospělé z Fulnecka a okolí

Základní článek Hnutí Brontosaurus Kolovrátek 50 000 Kč

Projekt reaguje na lokální nedostatek kvalitních praktických a kreativních aktivit pro děti ve školách a zejména mimo školu. Proto chce pro děti z Fulneku a okolí pořádat kvalitní dětský tábor a ve spolupráci s okolními školami také uspořádat zajímavé vzdělávací programy (jako například výuku tradičních řemesel) přímo ve školách.

8. Pohyblivý svátek

Občanské sdružení Fiducia50 000 Kč

Cílem projektu Pohyblivý svátek je vytvoření nového programového cyklu zavedeného ostravského kulturního klubu Fiducia, v kterém budou veřejnosti každý poslední čtvrtek v měsíci představeni mladí začínající autoři a vědci našeho regionu. Na jednotlivých programových cyklech budou spolupracovat i regionální univerzitami, díky čemuž bude mít veřejnost konečně příležitost seznamovat se kontinuálně s mladými talenty našeho regionu.

9. Místečko radosti

Sbor dobrovolných hasičů Vlkovice50 000 Kč

Tento projekt usiluje za pomoci širokého zapojení aktivních místních občanů a jejich dobrovolné práce o vylepšení veřejného prostoru ve Vlkovicích, především ve prospěch dětí a mládeže, stejně tak ale i seniorů a všech obyvatel, kteří ocení pěkné místo k organizaci místních akcí, volnočasových aktivit a scházení se se sousedy.

10. Zajištění příslušenství ke kochleárnímu implantátu

Eva Liberdová 49 000 Kč

Příspěvek nadačního fondu pomůže k zakoupení nezbytného technického zařízení pro sluchově postiženou Evu Liberdovou, aktivní sociální pracovnici momentálně působící v neziskové organizaci Slezská diakonie v našem regionu. Díky kochleárnímu implantátu bude moci Eva Liberdová účastnit například hromadných školení a vzdělávacích akcí, a dále tak napomáhat všem sociálně potřebným, s kterými se v rámci své práce setká.

11. Rovný přístup k dětem s diabetem mellitus

Občanské sdružení Dítě s diabetem40 000 Kč

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů mateřských škol, tak aby usnadnil plnohodnotné zapojení dětí s diabetem do kolektivu například v rámci sportovních aktivit apod. Zároveň seznámí blíže pedagogy s problematikou této nemoci a naučí je poradit si v nejrůznějších každodenních situacích s diabetem spojených.

12. Podpora reprezentantů Moravskoslezkého kraje Barbory a Matěje Průdkových

Lubomír Průdek40 000 Kč

Kousek nadačního fondu v tomto případě napomůže k financování náročného lyžařského tréninku dvou mladých reprezentantů z našeho regionu, kteří již v minulosti na mnoha závodech a především svým poctivým přístupem v rámci dlouhodobé přípravy dokázali, že dokáží pro své lyžařské úspěchy leccos obětovat. Nadační fond rád podpoří mladé sportovce, kteří se mohou být v budoucnu vzory pro další děti a mládež.

13. Sportujeme na kolech – florbal vozíčkářů „Prague Wheel Open 2012“

Občanské sdružení ABAK- počítadlo35 000 Kč

Příspěvek nadačního fondu umožní ostravskému družstvu florbalových vozíčkářů účast na mezinárodním turnaji v Praze.

14. Letní edukační tábor pro děti s cukrovkou

Občanské sdružení Dítě s diabetem 26 000 Kč

Příspěvek nadačního fondu napomůže k organizaci vzdělávacího tábora, kterého se zároveň budou moci zúčastnit i děti bez diabetu, čímž tábor mimo jiné napomůže i k odstranění případných předsudků a k integraci nemocných dětí.

15. Prázdninový kemp oderských nadějí

Občanské sdružení Oderské trio21 500 Kč

Kousek nadačního fondu přispěje k organizaci dětského sportovně zaměřeného tábora v Odrách, připraveného za účasti mnoha místních aktivních občanů a ve spolupráci s tamními školami.

16. „Motýlek ve vesmíru – XVI. ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí s mezinárodní účasti“

Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice10 000 Kč

Příspěvek nadačního fondu přispěje k organizaci mezinárodní kulturní akce s dlouholetou tradicí, do níž se bude moci zapojit řada dětí s různými zdravotními postiženími a ukázat široké veřejnosti, jaké všechny talenty se v nich skrývají.