NADAČNÍ FOND KOUSEK PO KOUSKU

Každý člověk může kdykoliv během svého života zažívat radost, zapálení, touhu objevovat nové možnosti, realizovat je tvořivou cestou a tím zlepšovat sám sebe i svět kolem nás, tady a teď. Pomáháme pochopit nové životní pohledy, uchopit život do vlastních rukou a osvojit si skutečné životní hodnoty, a zároveň prožíváme radost a uspokojení z toho, co děláme. Každý v sobě máme něco jedinečného a to pomáháme objevit. Všichni máme volbu, my jsme si zvolili dělat to, co nás naplňuje. Lidem pomáhat.

Nadační fond Kousek po kousku bilancuje!

10 let dobra po kouscích! A dál?

Kousek po kousku pomáhá už 10 let sociálně slabým, znevýhodněným, zdravotně postiženým i mimořádně talentovaným. Už 10 let vybírají členové správní rady ty nejpotřebnější, nejzajímavější a nejkreativnější projekty, které si zaslouží donátorskou podporu. Všichni, kteří své příběhy zveřejní, mají něco společného. Odhodlání hrdinně se výzvě postavit. Aktivně se zapojit, vynaložit velké úsilí, aby došli k cíli úplně sami. Chybí jim vždy už jen malinký KOUSEK.

Jaký finanční obnos byl za 10 let rozdělen? Kolik jednotlivců i projektů si dar svým přístupem získalo? Které z příběhů a osudů stojí za vzpomínku? Vše zrekapitulujeme v sobotu 15. května v Kostele sv. Josefa na X. jubilejním slavnostním galavečeru.

Program ale začne už v pátek. V režii Sociální kliniky z Prahy proběhne zajímavý workshop o rovnováze duše i těla. Přesto, že každý si svůj život tvoříme sami, občas nastane nelehká životní situace, se kterou přes veškerou snahu, potřebujeme pomoct. Je dobré vědět, že i ve finanční nouzi je k dispozici odborník, který poradí, zklidní akutní fázi a navede na cestu z bludného kruhu.

V sobotu se klášter otevře v 17 hodin všem, kteří chtějí najít nový kousek pro sebe a přispět výběrem oblečení či obrazu na dobrou věc. V 18 hodin bude následovat slavnostní galavečer s řadou zajímavých hostů a v 19 hodin naváže koncert popové houslistky Lucie Klasek a instrumentálního tria The Stringz.

Fulnek je sérií filantropických projektů výjimečný. Možná tady sehrává roli otisk mnoha historických osobností, které město navždy ovlivnily. Vždyť už J. A. Komenský tvrdil: „Je třeba být pamětliví minulosti, znát přítomnost a sloužit lepší budoucnosti!“ Vypadá to, že jeho odkaz ovlivnil minimálně příznivce Nadačního fondu Kousek po kousku, kteří každý rok kolem pořádání akce nezištně pomáhají. Děkujeme za to a těšíme se na společně strávené chvíle.

Správní rada Nadačního fondu Kousek po kousku.

Vznik nadačního fondu

Nadační fond Kousek po kousku byl založen v prosinci roku 2011 za účelem podpory a rozvoje duchovních a humanitárních hodnot, podpory životního prostředí, chovu a ochrany zvířat, vzdělávání, školství včetně volnočasových aktivit, vědy a výzkumu, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, potřeb seniorů, zdravotnictví, kultury, umění, památek, lidových tradic, dále podpory regionu a evropských projektů neziskových organizací na výše uvedené účely.

Zřizovatelem nadačního fondu Kousek po kousku je podnikatel Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA, mimo jiné finalista soutěže Ernst & Young Podnikatel roku 2010 České republiky. (Podnikatel roku je jednou z nejprestižnějších celosvětových soutěží podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem a představuje veřejnosti vynikající příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele - více viz www.podnikatelroku.cz). Nadační fond má tříčlennou správní radu, která má jako jediný orgán nadace pravomoc rozhodovat o udělení nadačních příspěvků. Její činnost a celkový chod nadačního fondu pak kontroluje tříčlenná dozorčí rada. Po administrativní stránce fond vede hlavní koordinátorka.

První grantové kolo vyhlašuje nadační fond Kousek po kousku na jaře 2012 díky finančnímu příspěvku společnosti Pars Komponenty, s.r.o. – společensky zodpovědné firmy, která byla oceněna například v roce 2011 Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje na prvním místě v kategorii Malá a střední firma. Věříme, že s podporou prvních projektů a uskutečněním jejich dobročinných aktivit a cílů se nám podaří zaujmout i další dárce (ať už velké, malé či ty úplně nejmenší), kteří nám do budoucna pomohou „kousek po kousku“ naplňovat cíle fondu a zlepšovat tak život kolem nás.