Mimořádná výzva na podporu studia Cimbálu pro Matěje Čípa v USA.

VÝZVA PLATÍ DO 15.SRPNA 2018

S cimbálem až za Oceán!

Vážení návštěvníci serveru Nadačního fondu Kousek po kousku,

Jsem jednadvacetiletý čerstvý absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru hra na cimbál. Již delší dobu mám sen pokračovat ve studiu hudby a ve hře na cimbál na univerzitě v USA. I když je tento nástroj v této zemi téměř neznámý, díky nahrávkám, doporučením a přiloženým diplomům se mi podařilo zaujmout Northern State University v Jižní Dakotě, kde mi na míru upraví studijní program, abych mohl být zařazený i s cimbálem do jejich hudebního oboru.

Jedná se o mimořádnou příležitost šířit českou kulturu a povědomí o specifickém nástroji, který má u nás silnou tradici. Stal bych se tak prvním oficiálním studentem hry na cimbál na vysoké škole v USA. Díky vysoké hudební kvalitě hudebního oboru na této univerzitě bych měl jedinečnou příležitost nadále se rozvíjet u výborných profesorů a také by mě s cimbálem zařadili do místního orchestru a dále by hledali možnosti využití tohoto nástroje, který je velmi okouzlil.

Úspěšně jsem prošel přes přijímací proces, a dokonce jsem obdržel nejvyšší možné hudební stipendium (udělováno pouze 5-6 studentům ročně), také výjimečné stipendium od děkana múzických umění Kennetha Boultona a stipendium pro mezinárodní studenty. I přes tuto pomoc ze strany univerzity nejsem schopen pokrýt všechny náklady na velmi drahé studium, do kterého musím započítat také finančně náročný letecký převoz cimbálu do USA.

Pro úspěšný nástup na univerzitu, kde semestr začíná 20. srpna 2018, potřebuji do tohoto data zaplatit náklady na školné, ubytování a stravu, které po odečtení všech stipendií činí pro první rok studia 400 000 Kč.

Mám oba dva rodiče již v důchodu, a tedy nejsme schopni dát tyto finance jako rodina dohromady. I přes velmi nízký rodinný rozpočet se nám podařilo sehnat s pomocí celé rodiny prostředky na zaplacení nového cimbálu a také jeho nákladný převoz. Ovšem na pokrytí výdajů spojených s univerzitou je náš rozpočet nedostačující.

Pokud se Vám můj příběh líbí a chtěli byste mě podpořit na mé cestě za studijním snem, můžete zaslat částku dle Vašeho uvážení a možností na účet zřízený Nadačním fondem Kousek po kousku:

 

V případě že nepoužijete server Darujme.cz, použijte prosím účet viz. níže.

Transparentní bankovní účet Nadačního fondu Kousek po kousku:

6797827001 / 5500

Raiffeisen bank

Do poznámky prosím přidejte "Cimbál"

Budu Vám za jakoukoliv podporu nesmírně vděčný! Budete-li chtít, mile rád Vám zašlu z univerzity pohled, stačí mi napsat zprávu s Vaší adresou na email:matej.cip@seznam.cz

Také plánuji v nejbližších dnech spustit blog, ve kterém budu své zkušenosti, a zážitky, které můžu prožít i díky Vaší podpoře, popisovat a natáčet, abych je mohl předávat dál a pomáhat tak dalším studentům, kteří se rozhodnou pro studium v USA.

Matěj Číp

Životopis

Cena ředitelky školy pro absolventa školního roku 2017/2018

Hudební stipendium

Diplom ve hře na Cimbál

Přijetí na univerzitu v USA

Interpretační soutěž v sólové hře na Cimbál

Jak darovat ?

Pokud Vás činnost Nadačního fondu Kousek po kousku oslovila a chcete pomáhat lidem tak můžete darovat přes portál viz. níže. :-)

 

Jak se zapojit ?

Pokud Vás činnost Nadačního fondu Kousek po kousku oslovila a pomáhat ostatním lidem je Vám blízké, můžete se zapojit „kousek po kousku“ i vy!

  • Informujte o Nadačním fondu Kousku po kousku ve Vašem okolí.
  • Zapojte se do podpořených projektů či přispějte k jejich propagaci.
  • Pokud Vám to Vaše možnosti dovolí, přispějte jakoukoliv finanční částkou na další grantové kolo či přímo na Vámi vybraný již podpořený projekt. Nadační fond Vám zajistí, že Vaše peníze budou efektivně využity a bude Vás o jejich konkrétním použití přímo informovat.

Darovat můžete veřejně svým jménem (a my Vás následně uvedeme na našich webových stránkách či ve výroční zprávě) nebo bez zveřejnění jména, pokud je Vám tento způsob bližší.

Dar poskytnutý Nadačnímu fondu Kousek po kousku nejenže pomůže dobré věci, ale kromě toho také sníží Váš základ daně z příjmu. Na darované částky Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu.

Fyzické osoby – nejen OSVČ a živnostníci, ale rovněž zaměstnanci si jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmu mohou dle zákona uplatnit celkovou hodnotu darů poskytnutou v kalendářním roce, která je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Právnická osoba (firma) - nárok na odčitatelnou položku od základu daně má firma pokud hodnota daru (všech darů jedné organizaci v kalendářním roce) bude činit alespoň 2 000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Dar právnické osoby je však již nutno realizovat na základě darovací smlouvy.

Věříme, že každý kousek má smysl, a děkujeme za Vaši podporu!