Chcete dávat?

Novinka! Certifikát granda pro každého dárce!

Nevíte co dát svým nejbližším pod stromeček? Přispějte Nadačnímu fondu, aby mohl i nadále podporovat dobročinné projekty z nejbližšího okolí, a dostanete od nás "Certifikát granda". Záleží pak už jen na Vás, koho certifikátem obdarujete, tj. na jaké jméno certifikát vystavíme. Oba certifikáty (s texty v mužském a v ženském rodě) si můžete prohlédnout zde:

Jak se zapojit?

Pokud Vás činnost Nadačního fondu Kousek po kousku oslovila a pomáhat ostatním lidem je Vám blízké, můžete se zapojit „kousek po kousku“ i vy!

  • Informujte o Nadačním fondu Kousku po kousku ve Vašem okolí.
  • Zapojte se do podpořených projektů či přispějte k jejich propagaci.
  • Pokud Vám to Vaše možnosti dovolí, přispějte jakoukoliv finanční částkou na další grantové kolo či přímo na Vámi vybraný již podpořený projekt. Nadační fond Vám zajistí, že Vaše peníze budou efektivně využity a bude Vás o jejich konkrétním použití přímo informovat.

Darovat můžete veřejně svým jménem (a my Vás následně uvedeme na našich webových stránkách či ve výroční zprávě) nebo bez zveřejnění jména, pokud je Vám tento způsob bližší.

Dar poskytnutý Nadačnímu fondu Kousek po kousku nejenže pomůže dobré věci, ale kromě toho také sníží Váš základ daně z příjmu. Na darované částky Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu.

Fyzické osoby – nejen OSVČ a živnostníci, ale rovněž zaměstnanci si jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmu mohou dle zákona uplatnit celkovou hodnotu darů poskytnutou v kalendářním roce, která je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Právnická osoba (firma) - nárok na odčitatelnou položku od základu daně má firma pokud hodnota daru (všech darů jedné organizaci v kalendářním roce) bude činit alespoň 2 000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Dar právnické osoby je však již nutno realizovat na základě darovací smlouvy.

Věříme, že každý kousek má smysl, a děkujeme za Vaši podporu!